Odškodnine

Ste bili udeleženi v prometni nesreči, nesreči na javnem mestu, zasebnem prostoru ali delovnem mestu, ste bili lažje ali težje poškodovani. In ste pri tem tudi utrpeli manjšo ali večjo škodo?

Vas je napadel pes, je zdravnik naredil strokovno napako, ste se zastrupili v restavraciji, ste morda bili udeleženi v prometni nesreči kot sopotnik, kolesar ali pešec?

Ste bili poškodovani po tuji krivdi?

Ste nesrečo, v kateri ste bili poškodovani, povzročili sami?

Je nesrečo povzročilo neznano vozilo ali voznik iz tujine?


Veste, da ste upravičeni do denarne odškodnine, vendar nimate ne znanja, ne izkušenj, ne časa da bi postopek izpeljali sami?

Kontaktirajte nas

simak@triera.net


Meljska cesta 1, 2000 Maribor


pon. - čet. med 900 in 1600, petek med 900 in 1400


Zakaj izbrati nas?

 • Vašega primera se bomo lotili takoj in vam zagotoviti odškodnino v najkrajšem možnem času
 • Pomagali Vam bomo pri pridobivanju ustrezne dokumentacije
 • Storitev se plača le, če je izplačana odškodnina, v nasprotnem primeru ne plačate nobenih stroškov
 • Provizija samo 10% od prejete denarne odškodnine
 • Brez dodatnih stroškov
 • Po želji pridemo tudi na dom
 • O poteku postopka vas bomo sproti obveščali


Odškodninski postopek

Na podlagi vaše dokumentacije v celoti preučimo vaš primer in sestavimo odškodninski zahtevek in ga posredujemo naprej (npr. zavarovalnici) Izvensodni postopek uveljavljanja odškodnine obsega:
 • Posvet s stranko in svetovanje
 • Pregled dokumentacije
 • Pravno formalno pripravno in vložitev odškodninskega zahtevka za izplačilo pravične denarne odškodnine
 • Sestavo in vložitev urgenc, nasprotnih ponudb, pritožb in ostalih dopisov
 • Pogajanja z zavezancem za izplačilo pravične denarne odškodnine
 • Podpis popolne ali delne poravnave v imenu in v soglasju s stranko
Provizija samo 10% od prejete denarne odškodnine. V primeru, da ne dosežemo poravnave ne plačate nobenih stroškov.


Zato ne odlašajte in nas kontaktirajte
Zahtevana dokumentacijaSPLOŠNA DOKUMENTACIJA

 • Poškodbeni list oz. izvid iz urgence
 • Potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela
 • Izjave morebitnih prič
 • Napotnica lečečega zdravnika (zdravnika, ki vas zdravi)

Glede na potrebe posameznega odškodninskega primera se predloži tudi druga dokumentacija:

PROMETNA NESREČA

 • Poškodbeni list oz. izvid iz urgence ter ostala dokumentacija v zvezi z zdravljenjem in rehabilitacijo (napotnica za fizioterapijo)
 • Podatki o povzročitelju oziroma podatki o zavarovalnici, pri kateri ima povzročitelj sklenjeno avtomobilsko zavarovanje
 • Policijski zapisnik ali evropsko poročilo o nesreči. Če z njim ne razpolagajte pa vsaj: kratek opis nesreče v nekaj stavkih, podatke o nesreči (kraj, čas,...), podatke o povzročitelju - vozniku vozila, podatke o lastniku vozila (v primeru, da vozila ni vozil lastnik), s katerim je bila povzročena nesreča, zavarovalnico, pri kateri je zavarovano vozilo, reg.št. vozila ter po možnosti št. zavarovalne police
 • Fotokopija zdravniškega kartona (pridobite pri vašem osebnem zdravniku)
 • Dokazila o morebitnem bolniškem staležu (potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela ali sklep ZZZS)
 • Dokazila o nižji plači zaradi odsotnosti od dela (potrdilo delodajalca o višini izgubljenega dohodka zaradi bolniškega staleža ali plačilne liste za 2 ali 3 mesece pred odsotnostjo in plačilne liste za mesece z odsotnostjo)
 • Dokazila o drugih izgubah dohodka zaradi odsotnosti od dela (dnevnice, nagrade,
 • računi...)
 • Dokazila o morebitni materialni škodi, ki vam je nastala (mobitel, osebni računalnik, ...)
 • Dokazila o oškodovanju na ostalih področjih (šport, študij, hobi, glasba ipd.),
 • Morebitne police nezgodnega zavarovanja ali pa vsaj podatke o zavarovalnici, kjer ste nezgodno zavarovani (najbolje je imeti kar številko zavarovalne police)
 • Zapisnik o alkoholiziranosti, če ste nesrečo povzročili sami
 • Vozniško dovoljenje (obojestransko), če ste nesrečo povzročili sami
 • Zavarovalna polica, če ste nesrečo povzročili sami


NEZGODA NA DELOVNEM MESTU

 • Izpolnjen R8 obrazec s strani delodajalca oziroma prijava o nezgodi
 • Izjava prič
 • Poškodbeni list
 • Dokazila o morebitnem bolniškem staležu (potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela ali sklep ZZZS)
 • Dokazila o nižji plači zaradi odsotnosti od dela (potrdilo delodajalca o višini izgubljenega dohodka zaradi bolniškega staleža ali plačilne liste za 2 ali 3 mesece pred odsotnostjo in plačilne liste za mesece z odsotnostjo)
 • Dokazila o drugih izgubah dohodka zaradi odsotnosti od dela (dnevnice, nagrade, računi...)
 • Dokazila o oškodovanju na ostalih področjih (šport, študij, hobi, glasba ipd.)
 • Morebitne police nezgodnega zavarovanja ali pa vsaj podatke o zavarovalnici, kjer ste nezgodno zavarovani (po možnosti tudi številko zavarovalne police)
 • Potrdilo pogodbe o zaposlitvi - fotokopijo

V primeru, da delodajalec nima zavarovane odgovornosti, se vloži predlog za poravnavo direktno delodajalcu (in ne npr. zavarovalnici).

NEZGODA NA JAVNEM ALI ZASEBNEM PROSTORU

Ste se poškodovali na cesti, pločniku, javni prireditvi, koncertu, kopališču, smučišču, na avtobusu, vlaku, na postajališču ali kje drugje na javnem mestu?
Ste se poškodovali v stanovanjskem objektu, vas je ugriznil pes ali kašna druga žival?
 • Dokumentacija potrebna za takšen ali podoben primer:
 • Poškodbeni list oz. izvide iz urgence oz. travmatoloških ambulant ter ostala dokumentacija v zvezi z zdravljenjem
 • Fotokopijo izvidov specialistov (fiziater, ortoped, travmatolog, nevrolog...)
 • Fotokopija kartona opravljenih fizikalnih terapij
 • Fotokopija potrdila osebnega zdravnika o poteku zdravljenja oziroma fotokopija ambulantnega kartona
 • Fotokopije bolniških listov oz. mnenja ZZZS
 • Izjave morebitnih očividcev (obvezno navedite priimek, ime in naslov priče)
 • Napišite nam kaj je prispevalo k nastanku škodnega dogodka in fotografije kraja škodnega dogodka iz katerih je razviden vzrok za nastanek poškodbe ali škode (npr. poškodovane stopnice, luknja na cesti ali pločniku, ...)


Pogosta vprašanjaDO KDAJ LAHKO ZAHTEVAM ODŠKODNINO?


Denarno odškodnino za posamezen škodni primer lahko oškodovanec uveljavlja do 3 let, odkar je izvedel za škodo ter za tistega, ki jo je povzročil. Odškodninska terjatev do zavezanca za izplačilo odškodnine v vsakem primeru zastara v 5 letih od nastanka škode.

ALI SE LAHKO ZAHTEVA ODŠKODNINA, ČETUDI SEM NPR. SAM KRIV ZA PROMETNO NESREČO?


Da, ste upravičeni do denarne odškodnine kot povzročitelj prometne nesreče iz naslova zavarovanja voznika zaradi telesnih poškodb,vendar morate imeti AO – plus zavarovano vozilo. Vendar pazite. Če kot voznik po lastni krivdi povzročite prometno nezgodo, utrpite pa le lažjo poškodbo vratne hrbtenice (nateg vratnih mišic) brez drugih telesnih poškodb, odškodnine iz naslova zavarovanja AO-plus ne boste mogli uveljavljati (v vseh ostalih primerih se odškodnina normalno priznava).

ALI VAM MORAM ZA STORITEV PLAČATI PREDEN DOBIM ODŠKODNINO?


Našo storitev – provizijo 10% (z DDV-jem) plačate, ko prejmete odškodnino. Če poravnave ne bo dosežena ne plačate nobenih stroškov.

OD ČESA JE ODVISNA VIŠINA ODŠKODNINE?


Višina odškodnine je odvisna od različnih dejavnikov npr.:
 • Teže poškodb, ki so posledica nezgode (npr. iznakaženost, invalidnost,…)
 • Vrste zdravljenja (npr. fizioterapija)
 • Trajna ali začasna nezmožnost za delo


DNEVNA ODŠKODNINA


V času aktivnega zdravljena vam pripada dnevna odškodnina, ki se lahko iztrži za največ do 200 dni. Do nje so upravičene tako zaposlene kot brezposelne osebe, če imajo sklenjeno ustrezno zavarovanje. Dnevna odškodnina je odvisna od police, ki ste jo sklenili.
V primeru težjih poškodb in invalidnosti se izplačuje invalidnina glede na zavarovalno polico, ki je sklenjena.

SEM UPRAVIČEN DO ODŠKODNINE, ČE SEM VOZIL POD VPLIVOM ALKOHOLA?


Odškodnina vam pripada, če niste prekoračili zakonsko dovoljene meje alkoholiziranosti.

KDAJ LAHKO PRIČAKUJEM IZPLAČILO ODŠKODNINE?


Odškodnina bi morala biti izplačana najkasneje v roku 30 dni od oddaje popolne vloge. Naše podjetje vloži zahtevek za odškodnino najkasneje v roku dveh dneh od prejema ustrezne dokumentacije, ki nam jo posreduje stranka. Kdaj boste dobili izplačilo je odvisno predvsem od:
 • Zavarovalnice
 • Zapletenosti primera
 • Vrste nesreče


ALI LAHKO VLOŽIM ODŠKODNINSKI ZAHTEVEK ŽE V ČASU ZDRAVLJENJA?


Lahko se vam izplača celotna odškodnina. Na osnovi obstoječe dokumentacije zavarovalnica izračuna znesek, ki bi vam naj pripadal, če bi zahtevek dali po koncu zdravljenja. Lahko pa zahtevate delno izplačilo odškodnine, ostali del pa po koncu zdravljenja.