Osebni stečaj

RAZGLASITE OSEBNI STEČAJ IN ZAČNITE ŽIVLJENJE »NA NOVO«, BREZ STRESA IN DOLGOV!


Pri tem vam bodo pomagali izkušeni univerzitetni diplomirani pravniki.

Kontaktirajte nas

simak@triera.net


Meljska cesta 1, 2000 MariborIzdelamo celotno dokumentacijo s predlogom za osebni stečaj in vam pravno svetujemo. Sestava celotne dokumentacije z vložitvijo predloga za osebni stečaj in pomoč s pravnim svetovanjem s področja osebnega stečaja, dolgov in terjatev za ceno: 300,00 EUR.

Namen osebnega stečaja

Kadar je dolžnik (fizična oseba, samostojni podjetnik) prezadolžen oz. insolventen, lahko pred pristojnim sodiščem predlaga sodni postopek, ki omogoča, da dolžnik glede na svoje zmožnosti iz vsega svojega premoženja poplača svoje upnike. Kadar so dolgovi večji od vrednosti premoženja dolžnika, lahko dolžnik pri sodišču predlaga oprostitev obveznosti plačila dolgov, ki se ne bodo mogli poplačati iz njegovega premoženja.

Zaradi odpusta dolga, ki ga lahko dolžniku pripozna sodišče, lahko le ta začne življenje na novo, brez dolgov.

Kaj se šteje kot premoženje dolžnika, ki je predmet stečajne mase

 • Vse premoženje dolžnika, ki ga ima od začetka postopka
 • Plača in drugi prejemki, ki jih dobi dolžnik med postopkom
 • Premoženje na podlagi dedovanja
 • Izpodbijanje pravnih dejanj dolžnika
 • Premoženje doseženo z vnovčenjem in upravljanjem stečajne mase

Stečajni postopek

Dolžnik, proti kateremu je vložen predlog za začetek postopka osebnega stečaja, mora sodišču dati poročilo o stanju svojega premoženja.

Z začetkom postopka osebnega stečaja se poslovna sposobnost stečajnega dolžnika omeji tako, da:
 1. Ne more sklepati pogodb in opravljati drugih pravnih poslov ali dejanj, katerih predmet je razpolaganje z njegovim premoženjem, ki spada v stečajno maso
 2. Brez soglasja sodišča ne more
  • Najeti kredita ali posojila ali dati poroštva
  • Odpreti novega transakcijskega ali drugega denarnega računa
  • Se odpovedati dediščini ali drugim premoženjskim pravicam