Pravne storitve

Ponujamo pomoč pri sledečih pravnih storitvah:


  • Vse vrste nepremičninskih pogodb (prodajna, darilna, služnostna)
  • Vpisi v zemljiško knjigo in druge zemljiškoknjižne storitve (izbrisno dovoljenje, zemljiškoknjižno dovolilo,..)
  • Pridobivanje in urejanje lastninske dokumentacije
  • Pravno svetovanje
  • Izdelava in vlaganje predlogov za izvržbo
  • Pridobivanje delovnih in bivalnih dovoljenj za tujce
  • Ustanovitev podjetij, dokapitalizacije
  • Druge pravne listine

Opravimo tudi druge pravne posle, kot so sestava raznih drugih pravnih listin (pooblastila, zemljiško knjižna dovolila, izbrisna dovoljenja, zemljiško knjižni predlogi, razni dopisi in vloge na upravne organe in sodišča, pritožbe, itd.)Prav tako smo tukaj tudi za stranke, ki samostojno najdejo kupca za nepremičnine, vendar rabijo pomoč pri nepremičninskem pravu. Urejamo vse vrste nepremičninskih poslov, pogodbe, zemljiškoknjižna dovolila, izbrisna dovoljenja in vpise v zemljiško knjigo.